Gå til meny

Ny organisasjon mot rasisme er dannet

På grunn av den vanskelige situasjonen til SOS Rasisme, ser vi oss tvunget til å starte en ny antirasistisk organisasjon.

Vi er lokallag av SOS Rasisme som jobber mot rasisme og nazisme i våre nærmiljø. I snart tre år har enkelte myndigheter og medier drevet regelrett heksejakt på SOS Rasisme. Vårt sentralledd og ledende personer har fått grove anklager mot seg. Vi avviser disse anklagene. Vi vet at våre tillitsvalgte på ærlig vis har jobbet for oss som lokallag og for organisasjonen som helhet. Vi vet at uten disse menneskene er det ikke sikkert at organisasjonen hadde eksistert.

Uansett ser vi oss nå tvunget til å gjøre noe nytt. Vårt sentralledd har fått millionkrav mot seg og er i praksis ute av stand til å fungere tilfredsstillende. Som lokallag av SOS Rasisme har vi blitt utestengt av en rekke støtteordninger, på tross av at konflikten står mellom sentralleddet og enkelte bevilgende myndigheter.

SOS Rasisme arbeider mot rasisme og nazisme — for likeverd. Dette arbeidet har aldri tatt en pause, og rundt omkring i Norge har organisasjonen mange svært aktive lokallag. Flere av disse er mer aktive i dag enn noensinne. Dette trengs i dagens Norge og dagens Europa, der muslimhatet er sterkt og har ført til terror, der fascismen vokser og har innflytelse på regjeringer, der mennesker på flukt blir stengt ute og der enkelte krefter gjør innvandrere til syndebukker for arbeidsløshet og økonomisk krise.

Vi er stolte over den innsatsen tusenvis av folk i Norge har lagt ned mot rasismen. Vi er stolte av at nordmenn flest er mot rasisme og diskriminering. Vi ønsker å bruke våre krefter på arbeid med dette, ikke på rettssaker og tabloidaviser. Derfor starter vi en ny organisasjon.

Vi kaller oss Nye SOS Rasisme og viderefører den gule hånda som er et kjent og kjært symbol for mange. Som politisk grunnlag bruker vi det siste programmet som ble vedtatt av SOS Rasisme.

Nye SOS Rasisme ledes av et styre med representanter fra lokallag som har tatt initiativ til den nye organisasjonen. Dette styret vil selv velge et arbeidsutvalg og sette ned et sekretariat. Styret vil lage en utviklingsplan for den nye organisasjonen og den skal forankres i lokallagene.

Medlemmer av lokallagene har medlemsrettigheter i den nye organisasjonen gjennom sine lokallag. Nye SOS Rasisme har nytt organisasjonsnummer og nye vedtekter.

Vi ønsker andre lokallag av SOS Rasisme, men også andre grupper, organisasjoner og miljøer, velkommen med i vårt arbeid. Sammen vil vi:

  • bekjempe nazistiske grupper, mobbing og fascistisk terror og skape nazifrie områder
  • organisere flyktninger i flyktningunioner til kamp for egne rettigheter
  • forene folk mot statens umenneskelige behandling av flyktninger
  • jobbe mot all diskriminering på bolig- og arbeidsmarked
  • arrangere kulturell aktivitet for mangfold, fellesskap og likeverd
  • danne antirasistiske nabolag og antirasistiske skoler
  • organisere frivillig arbeid for varme og inkluderende lokalsamfunn
  • hjelpe folk som faller utenfor fellesskap og styrke samhold mellom folk

SOS Rasisme er død — lenge leve Nye SOS Rasisme!

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no