Gå til meny

Publisert av Nye SOS Rasisme 29.10.2015

Det er ikke tilfeldig at rasisme dreper igjen og igjen.

Den siste tida har rasister stått bak flere terrorhandlinger i Europa. Blant annet i Tyskland og Sverige har flere flyktningemottak blitt angrepet av nazister.

I dag ble enda et asylmottak angrepet i Sverige, denne gangen en brannbombe mot et mottak for enslige mindreårige. For bare noen få dager siden ble Sverige rystet av at en ung gutt med nazistisk overbevisning gikk til angrep på en barneskole, der han skadde to og drepte en lærer og et elleveårig barn.

Slike angrep er en ny tragedie hver gang. Mennesker mister livet og pårørende blir ramma av å miste sine umistelige nære. Hele samfunn rystes av tragediene og frykten disse sprer.

Men rasistisk vold og terror er likevel ikke noe nytt. Tvert imot er rasismens historie fra dens røtter til i dag en historie om undertrykking, vold og drap. Rasisme og vold er uløselig knytta sammen.

I Norge har vi flere ganger opplevd hvordan rasisme rammer som voldelige angrep. Den nazistiske okkupasjonen på 40-tallet og terroren 22. juli 2011 markerer de verste og mest bestialske delene av vår nasjons moderne historie, slik rasisme også er årsaken til menneskehistorien som helhets grusomste hendelser.

Rasismens røtter

Rasisme har ikke alltid eksistert. Tvert imot er rasisme en moderne oppfinnelse, og dens opprinnelseshistorie har blitt beskrevet av historikere. En norsk utgave av denne historien er boken «Rasenes oppfinnelse» av Torgeir Skorgen.

Målet med rasistiske teorier har alltid vært å legitimere umenneskelig behandling av folk. Umenneskeliggjøringen og fiendtliggjøringen rasismen legger grunnlag for har helt fra starten vært nødvendige redskaper for menneskehetens mest bestialske forbrytelser, og rasismens røtter kan dateres tilbake til en parallell utvikling med Europas imperialistiske kolonialisering av øvrige kontinenter.

Slik har rasismens historie fortsatt. Nedenfor følger noen eksempler:

- kolonialiseringen av Afrika, med omfattende folkemord, slaveri og plyndring - kolonialiseringen av Amerika, her også med omfattende folkemord, slaveri og plyndring. Flere nasjoner blei utrydda av de europeiske koloniherrene. - de tyske nazistenes industrielle folkemord, Holocaust, som medførte at millioner av jøder, romfolk, homofile, med flere blei drept

Les mer om «hvor kommer rasismen fra» her.

Raseforskninga

I dag er eugenikken (pseudovitenskaplig raseforskning) svært uaktuell. Med unntak av i visse rasistiske kretser er pseudovitenskapen i dag blitt erstattet med moderne forskning som tilbakeviser muligheten for å dele menneskeheten opp i flere raser. Forskningen viser tvertom entydig at vi alle, uansett hvor vi kommer fra, er en del av den ene og samme menneskerasen.

Selv om få i dag argumenterer med kraniemålsargumenter og annen raseforskning, lever myten om menneskeraser likevel videre. Ikke bare i form av ekstreme utslag, men i selve strukturene av samfunnet vi lever i.

Rasistiske ideer som kollektiv skyld, kollektive egenskaper og forklaring med bakgrunn i hudfarge er utbredt og har sitt utspring i raseforskningen. Den preger ikke bare rasistiske sider og nettavisenes kommentarfelt, men kan like fullt komme fra den politiske eliten og mediaredaksjoner.

Folk henges ut på systematisk vis. De omtales som uønskede, fiender og som problemer. «Ali» uthenges for å ville ta jobben vår eller for å ikke ville jobbe. Han uthenges for å invadere nabolaget vårt eller for å ikke ville integrere seg. Han neglisjeres av mediene og omtales ikke som en enkeltperson, men som representant av en kollektivisert gruppe.

Slike ideer står i skarp motsetning til at folk behandles som individer, og er igjen grunnlaget for teoriene vi kjenner som jødehat, muslimhat og annen rasisme.

Når rasismen dreper i dag

Rasismen går gjerne enda et steg lenger og umenneskeliggjør folk. De andre (utsatte minoritetsgrupper) står gjerne i kontrast til oss (majoritetsbefolkninga), og deres kollektive interesser «forklarer» hvordan de andre har en kollektiv agenda mot oss. Vi sitter nå igjen med en eksplosiv cocktail av rasistisk hat, som tilsammen utgjør et livsfarlig tankegods med motivasjon for å skade folk. Når mennesker strippes for menneskeverd blir deres liv og velvære mindre verdt, og når de fiendtliggjøres blir det en nødvendighet å skade dem.

Slik har blant annet teoriene om «Eurabia» blitt motivet for flere rystende voldssaker, blant annet da 77 mennesker mistet livet 22. juli 2011. Anders Behring Breivik var ikke bare gal, men politisk motivert av den samme rasismen som florerer på nettet og som nazistiske grupper sprer i gater og på torg den dag i dag.

Hva er antirasisters oppgave

Antirasister må samle folk på tvers av ulike grupper til å stå sammen mot de som ønsker å drive splitt og hersk. De som bruker rasisme for å forklare og fordekke problemer.

Rasismen er ikke naturlig men menneskeskapt, og kan derfor avskaffes av mennesker.

Vi må organisere folk til å bekjempe rasisme i lokalmiljøet sitt, der de jobber og der de går på skole. Rasismen må konsekvent bekjempes og motgås der den viser seg, slik at rasistiske ideer ikke får slå rot eller rom til å bre seg.

Folk må stå samla for våre felles verdier om at ingen skal oppleve rasisme, og at alle skal behandles utifra hvem de er og hva de gjør. Vi må bygge arenaer og fellesskap der folk kan utfordre og bekjempe rasismen og bygge samhold og solidaritet, og derfra bygge en kultur som representerer de samme verdiene og peker fremover mot et samfunn fritt for rasistisk diskriminering, vold og hets.

Nazistiske grupper må motarbeides og bekjempes.

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no