Gå til meny

Publisert av Nye SOS Rasisme 31.03.2017

Bedre reklame kan ikke kjøpes for penger.

Om sin nye artikkelserie skriver VG ; «Vi ville på innsiden av høyreekstreme og nasjonalistiske grupperinger i hele Europa. Vi ønsket å forstå hvor raseriet kom fra». Mens VG fremstiller dette som en undersøkelse av nazibevegelsen er artikkelserien i realiten ikke noe annet enn en gratis gavepakke til nazistene. Bedre reklame kan ikke kjøpes for penger, og når artikkelserien hovedsaklig består av portrettintervjuer med diverse nazister i Norge og det øvrige Europa kunne det like gjerne vært skrevet av dem selv.

Artikkelserien kan leses her.

Formålet med VGs sensasjonsjournalistikk later ikke til å være noe annet enn mål om klikk. Klokere blir man ikke, for artiklene er strippa for graving. Og mens VG aldri ville gitt lignende spalteplass til IS-sympatisører i Norge får nazistene som agiterer for rasistisk folkemord og «rasekrig» muligheten til å agitere for og overbevise for det norske folk rett i fanget. Det er direkte uansvarlig, og sjeldent har nazistbevegelsen fått en større gavepakke for rekruttering. Man kan dessuten spørre seg – hvilke andre bevegelser får slike vanvittige muligheter? Hvilket annet grunnlag rettferdiggjør dette enn VGs eget ønske om klikk og reklameinntekter?

Mangel på kritikk

Hvor er det kritiske søkelyset? Hvor er fortellingene om dem som er blitt truet, utsatt for vold eller drept av de nazistiske bevegelsene som intervjues? Hvor er VG-redaksjonens ansvar for hva de faktisk formidler til leserne?

Mens raselære og annet rasistisk tankegods er grundig tilbakevist av vitenskap og nazismen vekker avsky hos de fleste, vil den rasistiske propagandaen nå ut til noen. Og som VG skriver selv har rekrutteringen til disse bevegelsene økt de siste par årene – burde det ikke da gå opp et lys for dem om at vi ikke trenger slike reklameartikler nå?

Nazibevegelsen dreper i dag

Poenget vårt er ikke at de store folkemassene nå vil strømme til Vigrid og Nordfront, men små bevegelser har drept før. Og små bevegelser dreper i dag.

Kun én nazist skulle til for å sende hele Norge i sorg den 22. juli. De var bare tre stykker de som drap 15 år gamle Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo, tilfeldig utvalgt fordi han var svart. Kun en liten gruppe nazister fra Nordfront drap Jimi Joonas Kartunen i Finland 10. desember i fjor, og to nazister fra Nordfront ble nylig arrestert for flere bombeangrep mot antirasister, muslimer og jøder samme år.

I 2016 angrep nazistene en antirasistisk demonstrasjon. Foreldre med barnevogner og pensjonister var blant deltagerne i den fredlige demonstrasjonen i Kärrtorp i Stockholm. I Skandinavia har en rekke flyktningemottak blitt angrepet av brannstiftere det forrige året. Showan Shattak og mange flere har blitt angrepet med brutal vold samme år.

Mens VG skriver, «Samtidig som vi reiser rundt, forandrer Europa seg: Terrorangrep i Frankrike, Tyskland og Belgia», hopper de glatt over alt dette som skjedde samme året. Perioden de reiste rundt var fra våren 2016 og et år fremover.

Eksempler på denne reklama

Totalt består artikkelserien av 24 kapitler. I hver enkel artikkel møter de personer fra den internasjonale nazistbevegelsen og intervjuer dem. Formelen er så enkel som å stille følgende spørsmål: Hva står dere for? Hvorfor står dere for dette? Hvorfor mener dere det er riktig? Møter dere motstand?

Spørsmålsrekka som benyttes er blotta for kritisk søkelys, og nazistene svarer selvsagt med å agitere for sine synspunkter – slik spørsmålene inviterer til å gjøre. Hva sitter man igjen med?

Gravinga er svært slett. Den består ikke av noe videre journalistiske undersøkelser enn å finne en man kan få et sitat fra i det lokale politiet. Så får en en kort kommentar på at de nazistiske bevegelsene ikke er spesielt bra, og plasserer sitatet i bunnen av artikkelen.

Her er noen konkrete eksempler:

Stakkaren Tore W. Tvedt?

I en artikkel intervjues stifteren og den mangeårige lederen av Vigrid, Tore W. Tvedt. Tvedt sto også bak opprettelsen av Bootboys som terroriserte antirasister med vold, og knakk først sammen etter deres mest ledende medlemmer ble arrestert for det tidligere omtalte drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen. Vigrid har forøskt å stille til Stortingsvalg, og ut av dem sprang også Norgespatriotene som prøvde på det samme.

Et enkelt Wikipedia-søk forteller følgende om Tvedt:

«Tvedt er tidligere dømt til betinget fengsel for brudd på rasismeparagrafen etter grove uttalelser om jøder og afrikanere. Tvedt ble idømt 4000 kroner i bot for vold mot en 14 år gammel jente etter en konflikt som en slektning av Tvedt hadde vært involvert i. Tvedt ble også dømt for å ha truet med å sende nazister etter henne. og for brudd på våpenloven.

I mai 2006 ble det klart at Tvedt skulle tiltales etter rasismeparagrafen, med en strafferamme på to års fengsel. Han kom der med følgende uttalelse:

Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut.

Tvedt ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett 15. mai 2007. I desember 2007 kom Høyesterett fram til at frifinnelsen i lagmannsretten bygger på feil rettsanvendelse, og at frifinnelsen derfor må oppheves. I mai 2008 ble han av Høyesterett idømt 45 dagers betinget fengsel.»

Etter at VGs artikkel ble publisert for VG plussabonnenter ble gården til Tore W. Tvedt ransaka. VG bringer videre Tvedts budskap om at det var artikkelen til VG som førte til dette, men hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon tilbakeviser dette og henviser til at Tvedt har vært under etterforskning i et år som følge av at mailer med jødehat har blitt sendt til skoler. Artikkelen og den tilhørende videoen er blotta for kritiske spørsmål, slike som retter seg mot Tore W. Tvedts mangeårige nazistiske engasjement, oppfordring til folkemord og organisering av vold. Det framstår som et forsvarsskriv fra Tvedt, hvor han fremstilles som en uskyldig stakkar som forfølges for sine meninger. Blant annet postet de en lang video hvor han prater om hvor fælt det har vært å møte motstand, om søvnløse netter, om å bli plukka opp av politiet på kafé.

Artikkel og video er her.

De som vil lese mer om trusselen Tore W. Tvedt og hans bevegelser har stått for, anbefaler vi følgende lenker:

The Golden Boy

Artikkelen «Stjerne-nasjonalisten» går sånn omtrent som dette: Han er ung, han er sexy og han tar Europa med storm. Gjør karriere, få makt og innflytelse – bli nazist! Orddelingsfeilen i overskrifta overskygges av langt grovere feil. Han fremstilles som en superstjerne, med kule photoshoppa bilder og beskrivelser av hans glamorøse klær.

«The Golden Boy» kaller VG danske Daniel Karlsen, lederen i det nazistiske Danskernes Parti.

Det vises bilder av at han poserer foran Nazi-Tysklands røde hakekorsflagg, og da han fikk en datter ønska han henne velkommen med følgende Twitter-melding: «We must secure the existence of our people and a future for white children Welcome to the world, Inga!.»

De såkalte 14 words er en slags trosbekjennelse for den nazistiske hvit makt-bevegelsen, og kommer fra den amerikanske nazisten David Lane. Hvite må kjempe for sin eksistens, underforstått noen vil utrydde den hvite «rasa».

Ja, Carlsen er nazist. Men var det noen som betvilte det? Han er leder for et nazistisk parti. Hva belyste artikkelen anna enn å gi han en kjempescene for agitasjon til mange lesere?

Uansvarlig og slett journalistisk håndarbeid

Som tydelig understreket tidligere i artikkelen har VG sagt fra seg alt ansvar de har som en stor mediakanal i norsk sammenheng, og det er all mulig grunn til å kritisere VGs fremferd på. De 24 portrettsakene skal publiseres jevnlig over flere måneder, og det er all mulig grunn til å frykte at disse vil føre til rekruttering til nazistenes rekker. Dette bør kritiseres, og det bør settes opp mot hva en tenker om at andre grupper som utgjør en trussel mot folk skulle fått lignende boltreplass. Nazismen er en trussel, og der nazismen får fotfeste følger vold på meningsmotstandere og folk som ikke passer inn i deres “rene ariske rike”.

Det er slett journalistisk håndtverk, og det er en total fraskrivelse av eget ansvar.

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no