Gå til meny

Publisert av Nye SOS Rasisme 30.05.2017

Politiet tillater nazistene å marsjere. Vi mobiliserer – bli med og stopp nazimarsjen!

Nordfront er en nazistisk terrororganisasjon. Klas Lund, stifter av organisasjonen og mangeårig leder, er blant de drapsdømte medlemmene, og organisasjonen er berykta for sine voldelige angrep og hyllester av folkemord. Ofrene er politiske motstandere og folk de ikke liker – skeive, antirasister og folk som ikke passer inn deres hitleristiske drømmer om det “rene ariske tredje rike”.

Organisasjonen hyller Hitler og det tredje riket, og ser på seg selv som den ariske rases hær mot “rasefiender”. De har stått bak drap, bombeangrep og brannstiftelser.

Dette er organisasjonen politiet nå gir sin velsignelse til å arrangere demonstrasjon i Fredrikstad, under den homofiendtlige parola “knus homolobbyen”.

Vi står sammen med de skeive mot den menneskefiendtlige homofobien. På samme måte står vi sammen med alle som trues av nazismens trussel, både politiske motstandere og dem som ikke passer inn i nazistenes drøm om et “rent arisk” tredje rike. Forén alle som vil se nazismen bli knust og slukt i ilden av solidarisk antifascistisk kamp.

Stopp nazistene

Nazister har ikke rett til ytrings- og demonstrasjonsfrihet, men må knebles med antifascistisk motstand og sabotasje. Rettighetene til å organisere seg, ytre seg fritt og demonstrere sa de fra seg når de begynte å mobilisere til rasekrig. Folks rett til å leve i frihet fra truslene om nazistisk hets, vold og angrep veier tyngre, og vi velger å legge vekt på nazistenes uttalte antidemokratiske mål og metoder som vil stoppe alle former for frihet for de de anser som fiender.

Vi vet hva nazismen fører til og trenger ikke å gi dem et nytt forsøk. Nazismen er uløselig knytta til vold og terror, og nazismen er en reell trussel for mange folk. Ikke bare døde 11 millioner under Holocaust, men siden den gang har Hitlers arvtakere fortsatt å drepe – også i Norge.

22.juli sendte en nazist hele nasjonen i sorg. Det samme gjorde Ole Nicolai Kvisler og andre Boot boys-medlemmer som drap 15-årige Benjamin Hermansen. Kvisler dro rett til Nordfront etter endt soning for å tilslutte seg rekkene av likesinnede. Benjamin ble drept på Holmlia, og ble tilfeldig utpekt fordi de var ute for å “drepe en svarting”. Dette er bare noen eksempler fra Norge. I Sverige der Nordfront har organisert seg har nazistene stått bak en rekke dødelige handlinger.

Nazismen er en menneskefiendtlig ideologi, og vi må aldri la nazismen få fotfeste noe sted. Dette gjør vi gjennom å hindre nazistene fra å organisere seg, rekruttere og føle seg trygge. Ved å knuse deres rasistiske og homofiendtlige tankegods, og å lage antirasistisk organisering for likeverd og solidaritet.

Mobiliser og dra til Fredrikstad

På dette grunnlaget oppfordrer Nye SOS Rasisme til å stoppe nazistene, og vi ønsker å samarbeide med alle som har samme ønske. Det er ditt og mitt ansvar – fordi du og oss er de som kan. Slik de engelske antifascistene blokkerte nazistene ved Stonewall under parola “None shall pass” kan vi sørge for at nazistenes offensiv blir et stort nederlag – at Nordfronts første marsj i Norge blir en fiasko de minnes med en magevrengende skam.

Dette er ikke dagen for uenigheter mellom antifascister, men en dag for å samles i forent styrke om en felles kamp for å stoppe naziterroristene fra å marsjere. Det er vårt ansvar.

Dette er heller ikke dagen for et antirasistisk allmøte, der ulike appellanter taler mot rasisme til tilhørere som er mot rasisme, drikker kaffe og bekrefter overfor hverandre at nazistene tar feil. Slike samlinger kan vi ha hver dag hele året – men denne dagen må nazistene stoppes i praksis.

Vil du bli med oss? Ta kontakt via post@nyesos.no og gi oss din kontaktinformasjon for videre kontakt.

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no