Gå til meny

Publisert av Nye SOS Rasisme 21.03.2014

Lørdag 22. Mars skal det være en markeringer for humanitet i mange byer. Vi har ofte protestert mot statens politikk mot uskyldige mennesker. I Bergen har vi parolen “Stopp statlig rasisme”. Statlig rasisme er farlig, fordi staten har makt over mange menneskers liv.De siste årene har vi sett at negativiteten til asylsøkere øker. Både utkastelse av familier som har bodd i Norge i mange år og lukkede asylmottak er uttrykk for det samme: statlig rasisme.

Nei til aksept for rasisme

Det feier en bølge av rasisme over Europa. Sist nå i Ukraina, hvor nazister har fått fem ministerposter. I Norge er ikke nazister i nærheten av ministerposter. Men vi ser tankegodset også her: synet på mørke mennesker som noe skummelt, kriminelt, og farlig. Merkelig nok har en massemorders handlinger ført til større aksept for rasisme. Tanken bak ser ut til å være noe slik «Når han dreper for det må det jo være verdt å ta opp». Denne tankegangen fører til større rom for nettopp de avskyelige holdningene Breivik står for. Det blir fremmet en tro på at jo mer vi åpner for den slags holdninger, jo mer ufarlig blir rasismen. Det stemmer ikke. Jo mer rasister slipper til i offentligheten, jo verre blir diskrimineringen.

Statlig rasisme

En annen side ved dette er byråkratiet. Byråkratiet i Norge, som UDI og UNE er ikke bare stivbeint, og lite fleksibelt, det er rasistisk i sin praksis. UDI og UNE vanskeliggjør uten søknadsprosessen til innvandrere som søker om opphold i Norge. De oppgir feil informasjon, mangelfull informasjon, og forsøker å gjøre det så vanskelig for folk å få ting på stell at de gir opp. Det er en forferdelig praksis å utsette folk som er på flukt og i nød for. Folk nesten uten penger, ofte uten et skikkelig bosted, og uten en trygg fremtid. Folk uten rettigheter, og uten makt. Hva er dette, om ikke statlig rasisme?

Kriminelle asylsøkere?

Asylsøkere tildeles penger etter statens satser. Asylsøkere mottar ca. 3200 i måneden til mat og alt de trenger utenom husleie. Har de fått endelig avslag mottar de ca. 1900 kr. Mange er på asylmottakene i årevis, uten mulighet til å arbeide. Uten penger nok til å kunne leve et sosialt liv. Knapt nok penger til mat.

Kriminalisering av asylsøkere

Ofte fremmes det at en «streng politikk» vil løse problemene som gjelder innvandring. Streng politikk som hindrer asylsøkere i å arbeide løser ingen problemer. Det er utallige tiltak som kan settes i verk for å bedre integrering. Arbeidstillatelse er helt nødvendig. En kan oppgradere og utvide norskundervisning. NAV kan tilby kurs som faktisk fungerer, gratis. Det er en haug med løsninger. Problemet er at politiske grupperinger bruker minoriteter som syndebukker. Rasisme brukes i et politisk spill for makt. En ser problemet i hele Europa. Opprør mot korrupsjon, mot manglende folkestyre. Passivitet til politikk. Frem til noen trykker på rasismeknappen. Da svulmer sinne opp, alle motsetninger blir til en, oss mot dem.

Det er ingen motsetning mellom å være for ordentlige tiltak som fungerer og å være for et mangfoldig samfunn. Det er derimot en motsetning mellom å behandle folk som problemer, og deretter tro at løsningene skal komme av seg selv. Vi vil være med å protestere mot en innstramning av denne politikken, et enda kaldere, mer byråkratisk og et stivbeint forhold til reglene. Men vi må ikke glemme at problemet ikke oppstod med den nye regjeringen. Byråkratiet står milevis over vanlige folk, og flyktninger tvinges ut i fattigdom og kulde. Rasismen må tas et oppgjør med, på tvers av høyre/venstre i politikken.
Den statlige rasismen må stoppes.

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no