Gå til meny

Publisert av Nye SOS Rasisme 31.03.2014
UDI

UDI og UNE jobber ofte hardt for å gjøre det vanskelig for utlendinger å få oppholdstillatelse, bosettingstillatelse og statsborgerskap.

Hussein fra Afghanistan har bodd i Norge i 10 år. Han jobber fast, snakker norsk flytende og søkte i 2012 om norsk statsborgerskap. Etter et år ventetid fikk han avslag. UDI mente det var tvil om identiteten. For å få statsborgerskap i Norge kreves det ofte at en kan bevise identiteten sin med et originalt pass eller lignende dokument. De eneste som er unntatt denne regel er somaliere, på grunn av fraværet av en politisk myndighet. Men Somalia er ikke det eneste landet der det ikke er vanlig at myndighetene dokumenterer fødsler og utsteder bevis på dette. I Afghanistan er det ikke vanlig å få noe bevis før en fyller 18 år.

Både bosettingstillatelse og statsborgerskap er viktig for å få rettigheter på linje med andre i samfunnet. Det stilles mange flere krav til folk uten statsborgerskap, og de er langt mer utrygge, og kan ikke for eksempel delta politisk på lik linje med andre i samfunnet. Mange er redde for å si eller gjøre noe som myndighetene er uenige i, da de er redde det vil påvirke sakene deres. Det er slik at mennesker som er bosatt i Norge generelt sett skal få sjansen til å bli norsk statsborger.

– Vi har sterk fokus på å avklare identitet, særlig knyttet til statsborgerskap. Nå er det flere som har fått avslag enn en tidligere, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt for oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI). [1]

I samme artikkel mener Horne statsborgerskap «skal henge høyt». Folk som har oppgitt feil opplysninger må ikke få statsborgerskap i følge henne. Det skal altså være vanskelig å få fulle rettigheter i et land. Dette er særlig på grunn av falske identiteter og kriminalitet. Det som ikke skrives om, og som selvfølgelig ikke er kartlagt er at i de aller fleste «falske identitetene» er det snakk om unge mennesker som UDIs røntgen og tannundersøkelser foreslår er noen få år eldre eller yngre enn de har oppgitt. Dette er innenfor feilmarginene til slike tester. Noen hører kanskje fra menneskehandlerne at de burde si at de er under 18 år, dersom de er 18 eller 19.

Å sette disse i samme bås som yrkeskriminelle narkotikabaroner er meningsløst. Mange unge menn flykter fra krig og despoti, og går gjennom en farlig og belastende reise for å komme seg til Europa og Norge. Mange reiser alene, uten dokumentspapirer og er helt avhengige av menneskesmugleren som henter de dit. Å ta et dårlig råd om å lyve om alderen i en så belastende situasjon bør ikke føre til en livslang utrygg situasjon i Norge.

De fleste avslag på søknader om statsborgerskap skyldes at identiteten ikke er bevist. Dette gjelder vanligvis folk som har permanent oppholdstillatelse i Norge. Spesielt folk fra Somalia, Afghanistan og Irak opplever dette. Disse landene er ustabile og preget av krig, noe som også har ført til en flyktningestrøm.

Norske myndigheter, som UDI og UNE er ofte svært firkanta. De vet selvsagt at det er helt vanlig å ikke ha pass i Afghanistan. De forsvarer de strenge kravene med at man må vite om noen er kriminelle, og henviser da gjerne til store narkotikakarteller. Men sakene vi ser på er overhodet ikke tvilstilfeller i så måte. Det er fullt mulig at det finnes tilfeller der manglende dokumentasjon og et omreisende liv i tillegg til bruk av ulike identiteter gjør myndighetene usikre på om personen faktisk lyver om identiteten og er kriminell, men mange saker er krystallklare.

Når en person kom til Norge som ungdom, har bodd i Norge sammenhengende i mange år etter det, ikke har noen unormal reisevirksomhet, ikke har noe på rullebladet, arbeider fast og har bosatt seg så er saken ganske klar. Vet man i tillegg at landet de kommer fra ikke har en velfungerende sentralmyndighet med utbygde offentlige registre så er det enda klarere. Hussein klagde på saken sin, med hjelp fra Nye SOS Rasisme, og fikk medhold etter tre dager. Det er vi svært glade for. Det vi ikke er glade for, er at UDI og UNE gjør det vanskeligere for folk som flykter fra krig å få opphold og statsborgerskap. Folk flest er ikke kriminelle, det gjelder alle folkegrupper.

  1. ^Flere nektes statsborgerskap [NRK]

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no