Gå til meny

Publisert av Nye SOS Rasisme 11.08.2014

På sin facebook-profil har historieprofessor Nils Rune Langeland vist noen holdninger som ikke egner seg for en professor på Universitetet i Stavanger eller noen andre i samfunnet.

2 av innleggene som har kommet til offentligheten, er disse:

“Du din jævla pakistaner, har ikke tippoldeforeldre som slåss for Norge. Kom her som analfabet. Hater dykk med god grunn”. Et annet handler om somaliske kvinner som venter på samme buss som han, hvor han skriver: “Det er så flott at nav klienter kan bussruter,et lite stykke sivilisasjon tross alt”.

Det at Langeland i ettertid prøver å bortforklare sine rasistiske og stigmatiserende holdninger til noen folkegrupper i Norge, hjelper ingenting. Han har avslørt seg selv på sin facebook. Det er flott at Universitetet i Stavanger ser alvorlig på saken og at Elaine Munthe på humanistisk fakultet vil ta personlig kontakt med Langeland. Men det er imidlertid ikke nok. Et universitet representerer alle studenter, og det at Langeland her diskriminerer noen av elevene og driver en regelrett mobbekampanje, gjør ham uegnet som professor på noe norsk universitet.

Både studenter og professorer på UiS fortjener trygge omgivelser hvor ingen trenger å forholde seg til en professor som sprer rasisme og skaper ubehag for studenter, med og uten utenlandsk bakgrunn.

Den norske skole har gode tradisjoner og stort fokus på anti-mobbekampanjer. Den eneste løsningen på denne situasjonen, er at Langeland bes fratre sin stilling.

Minner også om rasismeparagraf 135A: “Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf.paragraf 7.nr 2, regnes som ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer”.

Det at Langeland er med på å påvirke studenter hver eneste dag han er på jobb, gjør saken ekstra alvorlig.

Dette brevet er sendt til Studentorganisasjonen STOR, UiS og professor på humanistisk fakultet Elaine Munthe.

Studenter og kjekke professorer på UiS er viktigere enn hensynet til Langeland sin karriere. Gjør det dere vet er riktig. Dette kan ikke UiS være bekjent av.

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no