Gå til meny

Publisert av Nye SOS Rasisme 29.04.2015

1. mai avdukes monumentet som hedrer motstandsfolka i Osvaldgruppa.

Osvaldgruppa utgjorde en svært viktig innsats i den norske motstandskampen mot den nazityske okkupasjonsmakta. 1. mai avdukes statua som har fått Christian Ringnes til å tenne på alle plugger. «Den hører hjemme på 60-tallet i Sovjetunionen. Det er en superbrutalistisk og gammeldags skulptur", sier Christian Ringnes, som har klaga inn statuens plassering ovenfor kommunen.

«Komiteen for det antifascistiske monumentet for Osvald-sabotørene og de falne ved NSB» har uttalt: - Ordet «brutalistisk» synes også å være i overkant spesielt av en person som har plassert en skrevende kvinnefigur i gigantformat i Operapassasjen.

Monumentet forestiller et hakekors som knuses av en hammer. Sondre Nilsen i Nye SOS Rasisme i Oslo er glad for at statua endelig kommer opp, og hedrer komiteens innsats for å få på plass et verdig monument for motstandsheltene:

- Et stolt og flott monument for dem som ofra alt i kampen mot nazismen, og til inspirasjon og motivasjon for den fortsatte antifascistiske kampen, sier han.

Han mener det ikke er noe brutalistisk over knusinga av et hakekors, og peiker på den historiske betydninga den antifascistiske kampen hadde for nordmenn.

- Mens norske myndigher flykta og oppfordra folk til å samarbeide med tyskerne var det blant anna Osvaldgruppa som ga tyskerne rettmessig motstand. Dette var et bidrag i den nasjonale og internasjonale kampen mot den nazistiske imperialismen, sier Nilsen.

Kampen må fortsette

I den nåværende økonomiske krisetida går nazisiske partier framover i hele Europa, påpeiker Nilsen og sier:

- Vi skal være svært takknemlige for at, og for dem som bidro til, at den nazistiske imperialistmakta blei lagt i grus. Samtidig er kampen mot rasisme og nazisme fortsatt høyaktuell, og må fortsette inntil all rasistisk undertrykking er fjerna og kasta på historiens skraphaug.

||||||||||||||||||||||   SOSIALE MEDIER   ||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
Utviklet av Aktiv Webdesign
© 2012 Nye SOS Rasisme
Postadresse: Nye SOS Rasisme
Pilestredet 29A
0166 Oslo
Telefon: 479 45 490
E-post: post@nyesos.no